Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

podnebí
syn. klima.
angl: climate slov: podnebie rus: климат něm: Klima n  1993-a2
podpořila:
spolupracují: