Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí
syn. klima.
Termín pochází ze staročeského slova podnebie, které mělo význam „prostor pod nebem“. Dnešní význam získal v době národního obrození.
angl: climate; slov: podnebie; něm: Klima n; rus: климат  1993-a2
podpořila:
spolupracují: