Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí
syn. klima.
angl: climate; slov: podnebie; něm: Klima n; rus: климат  1993-a2
podpořila:
spolupracují: