Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

biometeorologie
obor meteorologie studující vlivy počasí nebo vlivy jednotlivých meteorologických prvků na živé organizmy. V Česku je biometeorologie většinou považována za součást bioklimatologie v širším smyslu. Viz též meteorologie lékařská, předpověď biometeorologická.
angl: biometeorology slov: biometeorológia něm: Biometeorologie f fr: biométéorologie f rus: биометеорология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: