Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

energie turbulence
syn. energie turbulentní – střední (časově průměrovaná) kinetická energie příslušející turbulentním fluktuacím rychlosti proudění. Označíme-li po řadě turbulentní fluktuace x-ové, y-ové a z-ové složky rychlosti proudění vx vy vz, potom energii turbulence vztaženou k jednotce hmotnosti vzduchu vyjádříme jako
12(vx2 ¯+vy2¯ +vz2¯),
kde pruh nad veličinou vyjadřuje časové zprůměrování. Viz též turbulence.
angl: eddy kinetic energy, turbulence energy slov: energia turbulencie něm: Eddy kinetische Energie f, Turbulenzenergie f fr: énergie cinétique turbulente f rus: кинетическая энергия вихрa, энергия турбулентности  1993-a1
podpořila:
spolupracují: