Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona vícestředá
obvykle horiz. velmi rozsáhlá cyklona, v jejíž centrální části lze na synoptické mapě nalézt několik oblastí sníženého tlaku s alespoň jednou uzavřenou izobarou či izohypsou.
angl: complex low; slov: viacstredová cyklóna; něm: Tiefdruckkomplex m; fr: dépression complexe f; rus: многоцентровая депрессия, многоцентровой циклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: