Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona vícestředá
obvykle horiz. velmi rozsáhlá cyklona, v jejíž centrální části lze na synoptické mapě nalézt několik oblastí sníženého tlaku s alespoň jednou uzavřenou izobarou či izohypsou.
angl: complex low slov: viacstredová cyklóna něm: Tiefdruckkomplex m fr: dépression complexe f rus: многоцентровая депрессия, многоцентровой циклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: