Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblak vrstevnatý
oblak vyskytující se v horiz. rozsáhlé vrstvě. Jsou pro něj charakteristické výstupné rychlosti dosahující řádu 10–1 m.s–1. V řadě případů, např. v podinverzní vrstevnaté oblačnosti, jejíž vývoj je řízen radiačními procesy, jsou však hodnoty vertikální rychlosti zanedbatelné. Jako vrstevnaté označujeme oblaky druhu stratus, nimbostratus, altostratus a cirrostratus. Pojem vrstevnatý oblak není přesně vymezen a v mezinárodní morfologické klasifikaci oblaků se nepoužívá. Viz též oblak kupovitý.
angl: stratiform cloud slov: vrstevnatý oblak něm: Schichtwolke f rus: слоистообразное облако  1993-a3
podpořila:
spolupracují: