Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Česká bioklimatologická společnost
(ČBkS) – vědecká společnost sdružující zájemce o bioklimatologii v ČR, popř. čestné členy ze zahraničí. Je následnickou organizací Československé bioklimatologické společnosti (ČSBkS), která vznikla v roce 1965 sloučením Bioklimatologické komise ČSAV, založené v r. 1953, a bioklimatologické odborné skupiny Československé meteorologické společnosti při ČSAV, založené v r. 1959. ČBkS spolupracuje se Slovenskou bioklimatologickou společností (SBkS), s níž původně tvořila jednu společnost pod společným názvem ČSBkS. Prvním předsedou ČSBkS byl prof. RNDr. Ing. V. Novák, DrSc.
angl: Czech Bioclimatological Society slov: Česká bioklimatologická spoločnosť něm: Tschechische bioklimatologische Gesellschaft bei der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften f rus: Чехословацкое биоклиматологическое Общество при ЧСАН fr: Société de bioclimatologie tchèque f  1993-b3
podpořila:
spolupracují: