Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vazkost molekulární
syn. viskozita molekulární – viz tření v atmosféře.
angl: molecular viscosity slov: molekulárna viskozita něm: molekulare Viskosität f rus: молекулярная вязкость  1993-a1
podpořila:
spolupracují: