Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklona odštěpená
angl: cut-off high, isolierte Antizyklone f; slov: odštiepená anticyklóna; něm: abgeschnürte Antizyklone f; fr: anticyclone coupé en altitude m; rus: одсеченый антициклон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: