Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona teplá
cyklona, která se v celém svém vert. rozsahu vyskytuje v rel. teplejším vzduchu vzhledem k okolí. Teplé cyklony jsou většinou málo pohyblivé termické cyklony, které vznikají v létě nad přehřátou pevninou a v zimě nad teplým mořem. Patří obvykle k nízkým tlakovým útvarům a jen zřídka přesahují izobarickou hladinu 700 hPa.
angl: warm low, warm-core cyclone; slov: teplá cyklóna; něm: warme Zyklone f; fr: dépression à coeur chaud f, cyclone à noyau chaud m; rus: теплая депрессия, теплый циклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: