Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona teplá
cyklona, která se v celém svém vert. rozsahu vyskytuje v rel. teplejším vzduchu vzhledem k okolí. Teplé cyklony jsou většinou málo pohyblivé termické cyklony, které vznikají v létě nad přehřátou pevninou a v zimě nad teplým mořem. Patří obvykle k nízkým tlakovým útvarům a jen zřídka přesahují izobarickou hladinu 700 hPa.
angl: warm low, warm-core cyclone slov: teplá cyklóna něm: warme Zyklone f fr: dépression à coeur chaud f, cyclone à noyau chaud m rus: теплая депрессия, теплый циклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: