Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mlha předfrontální
angl: pre-frontal fog; slov: predfrontálna hmla; něm: Präfrontalnebel m; rus: предфронтальный туман  1993-a3
podpořila:
spolupracují: