Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

předpověď baroklinní
nepříliš často používané označení pro předpověď polí meteorologických prvků, nejčastěji termobarického pole atmosféry, popř. vertikálních rychlostí, zpracovanou na základě baroklinního modelu atmosféry.
angl: baroclinic forecast; slov: baroklinná predpoveď; něm: barokline Vorhersage f; rus: бароклинный прогноз  1993-a3
podpořila:
spolupracují: