Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

předpověď baroklinní
nepříliš často používané označení pro předpověď polí meteorologických prvků, nejčastěji termobarického pole atmosféry, popř. vertikálních rychlostí, zpracovanou na základě baroklinního modelu atmosféry.
angl: baroclinic forecast slov: baroklinná predpoveď něm: barokline Vorhersage f rus: бароклинный прогноз  1993-a3
podpořila:
spolupracují: