Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

závěj sněhová
angl: snow-drift; slov: snehový závej; něm: Schneeverwehung f, Schneewehe f; rus: сугроб  1993-a1
podpořila:
spolupracují: