Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlak větru
tlak vyvolaný aerodyn. působením proudícího plynu na překážku, přičemž se obvykle uvažuje jen horiz. složka proudění a horiz. složka vznikající síly. Tlak větru je funkcí rychlosti proudění, tvaru překážky a hustoty proudícího vzduchu. Pro praktické účely se tlak větru někdy udává jako dynamický tlak. Viz též síla větru, energie větru.
angl: wind pressure; slov: tlak vetra; něm: Winddruck m; rus: давление ветра  1993-a3
podpořila:
spolupracují: