Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sloha řasová
čes. překlad termínu cirrostratus.
slov: riasová sloha; něm: Federschichtwolke f; rus: моросящий туман  1993-a1
podpořila:
spolupracují: