Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

sloha řasová
čes. překlad termínu cirrostratus.
slov: riasová sloha něm: Federschichtwolke f rus: моросящий туман  1993-a1
podpořila:
spolupracují: