Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzduch rovníkový
angl: equatorial air; slov: rovníkový vzduch; něm: Äquatorialluft f; rus: экваториальный воздух  1993-a3
podpořila:
spolupracují: