Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pyranogram
záznam registračního pyranometru.
angl: pyranogram; slov: pyranogram; něm: Pyranogramm n; rus: пиранограмма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: