Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

inverze teploty vzduchu sesedáním
slov: inverzia teploty vzduchu zosadaním; něm: Absinkinversion f; rus: инверсия оседания  1993-a1
podpořila:
spolupracují: