Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měsíc spodní
halový jev analogický spodnímu slunci.
angl: undermoon; slov: spodný mesiac; něm: Untermond m; rus: нижний месяц  1993-a1
podpořila:
spolupracují: