Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aeroionty
Termín se skládá z řec. ἀήρ [aér] „vzduch“ a ἰόν [ion, gen. iontos] „jdoucí“ (tvar slovesa ἰέναι [ienai] „jít“), čímž odkazuje na pohyb iontů v el. poli.
angl: atmospheric ions; slov: aeroióny; něm: atmosphärische Ionen n/pl ; fr: ions atmosphériques pl; rus: атмосферные ионы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: