Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aeroionty
Termín se skládá z řec. ἀήρ [aér] „vzduch“ a ἰόν [ion, gen. iontos] „jdoucí“ (tvar slovesa ἰέναι [ienai] „jít“), čímž odkazuje na pohyb iontů v el. poli.
angl: atmospheric ions slov: aeroióny něm: atmosphärische Ionen n/pl  fr: ions atmosphériques pl rus: атмосферные ионы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: