Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice meteorologická lodní základní
meteorologická stanice na pohybující se lodi, která je vybavena spolehlivými met. přístroji a předává v plném rozsahu kódované zprávy o přízemních met. pozorováních.
angl: selected ship station; slov: lodná základná meteorologická stanica; něm: ausgewählte Schiffsstation f; rus: выборочная судовая станция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: