Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hranice dusna
angl: limit of muggy; slov: hranica dusna; něm: Schwülegrenze f; rus: предел духоты  1993-a1
podpořila:
spolupracují: