Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hranice dusna
angl: limit of muggy slov: hranica dusna něm: Schwülegrenze f rus: предел духоты  1993-a1
podpořila:
spolupracují: