Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hranice dusna
angl: limit of muggy slov: hranica dusna rus: предел духоты něm: Schwülegrenze f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: