Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výška nulové izotermy
výška, obvykle nadmořská výška, hladiny atmosféry, v níž teplota vzduchu nabývá hodnoty 0 °C. Viz též izoterma nulová.
angl: freezing level; slov: výška nulovej izotermy; něm: Höhe der Nullgradgrenze f; rus: высота нулевой изотермы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: