Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aerologie nepřímá
viz aerologie.
angl: indirect aerology slov: nepriama aerológia něm: indirekte Aerologie f fr: aérologie indirecte f rus: косвенная аэрология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: