Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aerologie nepřímá
slang. označení pro nepřímá aerologická pozorování.
angl: indirect aerology; slov: nepriama aerológia; něm: indirekte Aerologie f; fr: aérologie indirecte f; rus: косвенная аэрология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: