Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

instabilita atmosféry termická
vertikální instabilita atmosféry vyvolaná insolačním ohříváním zemského povrchu a způsobující termickou konvekci. Při překročení konvektivní teploty dochází k vývoji konvektivních oblaků. Množství oblaků vznikajících v důsledku termické instability atmosféry se vyznačuje výrazným denním chodem obvykle s maximem v odpoledních hodinách. V našich podmínkách je nejběžnějším druhem instability.
angl: thermal instability of atmosphere slov: termická instabilita ovzdušia něm: thermische Instabilität der Atmosphäre f rus: термическая неустойчивость атмосферы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: