Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pole oblačnosti
velmi složité, obvykle nespojité pole, skládající se z oblačných systémů, např. ve tvaru pásů a vírů různého měřítka i z jednotlivých oblaků. Vyskytuje se v troposféře, v některých případech zasahuje i do spodní stratosféry. K upřesnění znalostí o poli oblačnosti, získaných běžným přízemním pozorováním, se široce využívá údajů z meteorologických družic, meteorologického radiolokačního pozorování a letadlových průzkumů počasí. Viz též oblačnost.
angl: cloud field slov: pole oblačnosti něm: Wolkenfeld n rus: поле облачности  1993-a2
podpořila:
spolupracují: