Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pole oblačnosti
velmi složité, obvykle nespojité pole, skládající se z oblačných systémů, např. ve tvaru pásů a vírů různého měřítka i z jednotlivých oblaků. Vyskytuje se v troposféře, v některých případech zasahuje i do spodní stratosféry. K upřesnění znalostí o poli oblačnosti, získaných běžným přízemním pozorováním, se široce využívá údajů z meteorologických družic, radarů a z letadlových průzkumů počasí. Viz též oblačnost.
angl: cloud field; slov: pole oblačnosti; něm: Wolkenfeld n; rus: поле облачности  1993-a2
podpořila:
spolupracují: