Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

odraz vrstvy tání radarový
syn. bright band.
angl: radar echo of melting level; slov: rádiolokačný odraz vrstvy topenia; něm: Radarreflektivität der Schmelzzone f; rus: радиолокационное эхо уровня таяния  1993-b3
podpořila:
spolupracují: