Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

odraz vrstvy tání radiolokační
syn. bright band.
angl: radar echo of melting level slov: rádiolokačný odraz vrstvy topenia něm: Radarreflektivität der Schmelzzone f rus: радиолокационное эхо уровня таяния  1993-a3
podpořila:
spolupracují: