Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

úder blesku
souhrn průvodních jevů při zasažení zemského povrchu, objektů na zemi nebo v atmosféře, např. letadla, bleskem. V tech. praxi se např. zjišťuje hustota úderů blesku do země, počet úderů blesku do el. vedení, pravděpodobnost úderu blesku do objektu apod.
angl: stroke of lightning; slov: úder blesku; něm: Blitzschlag m; rus: удар молнии  1993-a1
podpořila:
spolupracují: