Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pravidla pro let podle přístrojů (IFR)
angl: instrument flight rules; slov: pravidlá pre let podľa prístrojov; něm: Instrumentenflugregeln f/pl; rus: правила для полета по приборам  1993-a1
podpořila:
spolupracují: