Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

šedesátky ječící
angl: screaming sixties, shrieking sixties slov: jačiace šesťdesiatky něm: heulende Sechziger pl/m rus: беснующиеся шестидесятые  1993-a1
podpořila:
spolupracují: