Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

šedesátky ječící
angl: screaming sixties, shrieking sixties; slov: jačiace šesťdesiatky; něm: heulende Sechziger pl/m; rus: беснующиеся шестидесятые  1993-a1
podpořila:
spolupracují: