Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

šedesátky ječící
angl: screaming sixties, shrieking sixties slov: jačiace šesťdesiatky rus: беснующиеся шестидесятые něm: heulende Sechziger pl/m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: