Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pásmo ticha
oblast, v níž není zvuk ze vzdáleného zdroje slyšitelný v důsledku útlumu zvukových vln. Mohou však nastat případy, kdy v důsledku anomálního šíření zvuku v atmosféře  je daný zvuk slyšitelný v oblasti ještě vzdálenější. Viz též stín akustický.
angl: zone of silence slov: pásmo ticha něm: Zone des Schweigens f, tote Zone f rus: зона молчания  1993-a3
podpořila:
spolupracují: