Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anticyklona výšková
anticyklona ve stř. a horních vrstvách troposféry, která se projevuje pouze na výškových mapách, zatímco na přízemní mapě není vyjádřena. Výšková anticyklona má charakter teplé anticyklony vyskytující se v mírných zeměp. šířkách nad pevninou a vznikající většinou ze subtropické anticyklony.
angl: high aloft , high-level anticyclone, upper-level anticyclone slov: výšková anticyklóna něm: Höhenantizyklone f, Höhenhoch n fr: anticyclone en altitude m rus: высотный антициклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: