Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

šíření elektromagnetického vlnění v atmosféře anomální
šíření elmag. energie v atmosféře na neobvykle velké vzdálenosti, které je podmíněno anomálním prostorovým rozložením indexu lomu.
angl: anomalous propagation slov: anomálne šírenie elektromagnetických vĺn v atmosfére rus: аномальное распространение něm: anomale Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen in der Atmosphäre f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: