Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hydrometeorologie
1. vědní obor na pomezí hydrologie a meteorologie, studující část hydrologického cyklu realizovanou v atmosféře a na zemském povrchu. Zabývá se především vzájemnými vztahy procesů v atmosféře a hydrosféře. Průkopníkem české hydrometeorologie byl F. Augustin, který v 90. letech 19. století studoval met. příčiny tehdejších povodní a sucha. Viz též ohrožení hydrometeorologické.
2. věcně nepřesné souborné označení pro činnosti, jimž se věnují hydrologická a meteorologická služba.
angl: hydrometeorology slov: hydrometeorológia něm: Hydrometeorologie f rus: гидрометеорология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: