Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ohnisko vzniku vzduchové hmoty
někdy používané označení pro zeměp. oblast, v níž vzduch v důsledku delšího setrvání (dny až týdny) získává vlastnosti (teplotu, vlhkost, zakalení), které jsou pro tuto oblast charakteristické. Ohnisky vzniku vzduchových hmot jsou především horizontálně rozlehlé regiony s dostatečně homogenním aktivním povrchem, oblasti výskytu stacionárních tlakových útvarů (zejména anticyklon) nebo tlakových polí s velmi malými horizontálními tlakovými gradienty.
angl: air mass source region slov: ohnisko vzniku vzduchovej hmoty rus: очаг воздушной массы něm: Herkunftsgebiet einer Luftmasse n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: