Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

barogram
záznam barografu.
angl: barogram slov: barogram něm: Barogramm n rus: барограмма fr: barogramme m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: