Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hyetometr
zastaralý název pro srážkoměr.
Termín se skládá z řec. ὑετός [hyetos] „déšť“ a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
slov: hyetometer rus: гиетометр, омброметр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: