Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

druh fronty
angl: type of front slov: druh frontu něm: Frontenart f fr: type de fronts m, types de fronts pl rus: вид фронта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: