Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient autokonvekční
syn. gradient mechanické rovnováhy – vertikální teplotní gradienthomogenní atmosféře. Použijeme-li stavovou rovnici pro suchý vzduch a rovnici hydrostatické rovnováhy, dostaneme v homogenní atmosféře hodnotu autokonvekčního gradientu rovnou hodnotě g / R, kde g značí velikost tíhového zrychlení a R měrnou plynovou konstantu vzduchu. Pro suchý vzduch je hodnota autokonvekčního gradientu rovna 0,0342 K.m–1, tj. přibližně 3,4 K na 100 m. Jestliže je hodnota skutečného vert. gradientu teploty vzduchu větší než hodnota gradientu autokonvekčního, což by teoreticky mohlo nastat v silně ohřáté vrstvě vzduchu bezprostředně přiléhající k zemskému povrchu, vytvoří se inverze hustoty vzduchu, tj. hustota rostoucí s výškou. Konv. vert. pohyby pak vznikají i bez vnějších impulsů, dochází k autokonvekci. Pojem tzv. autokonvekce vychází z nesprávné analogie s konvekcí v nestlačitelné kapalině. V plynu dochází ke spontánnímu vzniku konvekce, jestliže vertikální gradient teploty překročí hodnotu gradientu adiabatického, tzn. hodnotu přibližně 1 K na 100 m v suchém vzduchu.
angl: autoconvective lapse rate slov: autokonvekčný gradient rus: автоконвективный градиент něm: vertikaler Temperaturgradient der homogenen Atmosphäre m fr: taux de refroidissement autoconvectif m, gradient vertical autoconvectif m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: