Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tma bílá
podmínky, při nichž vysoko zvířený sníh a/nebo hustá mlha snižují dohlednost a současně zemský povrch kryje sněhová pokrývka, takže není možné rozeznat obzor. Dochází tak k podstatnému ztížení orientace v prostoru. Tyto podmínky typicky nastávají při blizardu nebo při hustém sněžení.
angl: whiteout; slov: biela tma; rus: снежная мгла  2019
podpořila:
spolupracují: