Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

objekt pro zjišťování dohlednosti
terénní předmět (budova, věž, skupina stromů apod.), který ve známé vzdálenosti od met. stanice výrazně vystupuje nad obzor a jenž se užívá jako orientační bod při zjišťování meteorologické dohlednosti.
angl: visibility marker, visibility object; slov: objekt pre zisťovanie dohľadnosti; něm: Sichtmarke f; rus: ориентир видимости  1993-a1
podpořila:
spolupracují: