Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlna horká
syn. vlna veder.
angl: heat wave; slov: vlna horúčav; něm: Hitzewelle f; rus: волна тепла  1993-a3
podpořila:
spolupracují: