Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

síť meteorologických stanic
systém meteorologických stanic rozložených podle odb. hledisek a požadavků praxe na určitém území.
angl: meteorological network slov: sieť meteorologických staníc něm: meteorologisches Stationsnetz n rus: метеорологическая сеть, сеть метеорологических станций  1993-a3
podpořila:
spolupracují: