Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klíč meteorologický
angl: meteorological clue; slov: meteorologický kľúč; něm: Wetterschlüssel m; rus: метеорологический ключ  1993-a1
podpořila:
spolupracují: