Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klimatologie užitá
slov: aplikovaná klimatológia; rus: прикладная климатология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: