Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

děj izosterický
termodyn. děj, který probíhá při konstantním měrném objemu systému. Při izosterickém ději v ideálním plynu platí pro tlak p a teplotu T v K vztah
pp0 =TT0,
kde p0 a T0 jsou tlak a teplota v počátečním stavu. Je totožný s dějem izopyknickým.
angl: isosteric process slov: izosterický dej něm: isosterer Prozess m fr: processus isostérique m rus: изостерический процесс  1993-a3
podpořila:
spolupracují: