Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aktinometr
přístroj k měření přímého slunečního záření, jehož princip neumožňuje abs. měření ve fyz. jednotkách, jak je tomu u pyrheliometrů. Čidla aktinometru využívají k získání informace o měřené veličině zvýšení teploty černé plochy nebo dutiny po ozáření Sluncem. Teplotní rozdíl se měří teploměrem, bimetalem nebo termočlánky. Termín aktinometr poprvé použil angl. astronom J. Herschel v r. 1825.
angl: actinometer slov: aktinometer něm: Aktinometer n rus: актинометр fr: actinomètre m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: