Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření povrchu Země
angl: terrestrial surface radiation slov: žiarenie povrchu Zeme něm: Strahlung der Erdoberfläche f rus: излучение поверхности Земли, радиация земнoй поверхности  1993-a1
podpořila:
spolupracují: