Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření povrchu Země
angl: terrestrial surface radiation; slov: žiarenie povrchu Zeme; něm: Strahlung der Erdoberfläche f; rus: излучение поверхности Земли, радиация земнoй поверхности  1993-a1
podpořila:
spolupracují: