Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rovnice Clapeyronova
někdy používané označení pro stavovou rovnici ideálního plynu.
angl: Clapeyron equation; slov: Clapeyronova rovnica; něm: Clapeyron-Gleichung f; rus: уравнение Клапейрона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: