Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rovnice Clapeyronova
někdy používané označení pro stavovou rovnici ideálního plynu.
angl: Clapeyron equation slov: Clapeyronova rovnica něm: Clapeyron-Gleichung f rus: уравнение Клапейрона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: