Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient geotermický
změna teploty s hloubkou v pevné zemské kůře (litosféře) pod povrchovou vrstvou, do které ještě zasahuje vliv tepelné bilance zemského povrchu. Jde tedy o hloubky větší než 10 až 20 m. Geotermický gradient činí přibližně 3 K na 100 m. Viz též stupeň geotermický.
angl: geothermal gradient slov: geotermický gradient něm: geothermischer Gradient m fr: gradient géothermique m rus: геотермический градиент  1993-a1
podpořila:
spolupracují: