Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

difuze vodní páry
molekulární difuze směřující z oblasti vyšší koncentrace vodní páry do oblasti koncentrace nižší. Kvantitativně vystihuje difuzi vodní páry rovnice difuze.
Difuze vodní páry se významně uplatňuje při vzniku a počátečním růstu zárodečných vodních kapek a zárodečných ledových krystalů. Z makroskopického hlediska difuzní růst kapek, popř. krystalků, představuje fázový přechod kondenzace, popř. depozice. Tyto fázové přechody jsou důsledkem difuze molekul přesycené vodní páry k povrchu částic a jejich zabudování do molekulární struktury vody a ledu.
angl: water vapour diffusion; něm: Wasserdampf Diffusion; rus: диффузия водяного пара  2022
podpořila:
spolupracují: